Θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της ύστερα από επικοινωνία που θα έχουμε μαζί σας.